top of page
Sự kiện EMI hàng năm của khoa học Boston
Sự kiện EMI hàng năm của khoa học Boston

Th 3, 27 thg 9

|

Minneapolis, MN

Sự kiện EMI hàng năm của khoa học Boston

Alston Shropshire tham gia cuộc thảo luận của nhóm khách mời về máy khử rung tim bằng máy tạo nhịp tim với Boston Scientific. Hãy theo dõi để cập nhật!

Thời gian & Địa điểm

8:00 27 thg 9, 2022 – 8:00 01 thg 10, 2022

Minneapolis, MN, Minneapolis, MN, Hoa Kỳ

Chia sẻ sự kiện của bạn

bottom of page